Budowanie strategii komunikacji

Strategia komunikacji to fundament wszelkich działań PR i najlepszy sposób na wytyczenie odpowiedniej drogi do osiągnięcia postawionych sobie celów. Dlatego nasza Agencja PR do jej budowania podchodzi kompleksowo. Najpierw na zlecenie Klienta przygotowujemy szeroką analizę sytuacji wyjściowej oraz obraz marki na tle otoczenia i konkurencji. Precyzyjnie określamy cele i priorytety, opracowujemy harmonogram, dobieramy odpowiednie narzędzia oraz zwracamy uwagę na ewentualne problemy i przeszkody, które możemy napotkać na poszczególnych etapach. Identyfikujemy kluczowych interesariuszy i rekomendujemy media pozwalające na dotarcie do nich, a także opracowujemy budżety oraz ich podział. Przygotowujemy również raporty oceniające efektywność podjętych aktywności i przedstawiamy wnioski oraz rekomendacje na przyszłość.

Grupa Płodni.com