Media relations

Media relations to jedna z najważniejszych składowych działań PR. Nasza Agencja PR zajmuje się nimi całościowo i reprezentuje Klienta we wszelkich kontaktach z dziennikarzami bądź wspiera go w wybranych obszarach. Nawiązujemy i utrzymujemy w imieniu reprezentowanych przez nas marek relacje z mediami oraz odpowiadamy na ich zapytania, a w razie potrzeby występujemy w roli rzecznika prasowego. Tworzymy doskonałej jakości informacje i materiały prasowe, a także inne dedykowane komunikacji z dziennikarzami teksty. W przemyślany sposób lokujemy w mediach informacje o firmie, produktach i usługach naszych Klientów, zwracając uwagę na ich określone cechy oraz wyróżniki i umieszczając je w odpowiednim kontekście. Rekomendujemy działania dodatkowe wspierające komunikację, a także organizujemy i prowadzimy biuro prasowe. Czuwamy nad wizerunkiem Klienta i sytuacją w branży 24/7 prowadząc pełen monitoring mediów oraz indywidualnie dobranych haseł i zagadnień.

Grupa Płodni.com