ZegarBiznesu.pl

Zadanie: Zaprezentowanie w prosty, przyjazny i zrozumiały dla świata biznesu sposób idei oraz mechanizmów działania nowego narzędzia do przewidywania koniunktury gospodarczej, jakim jest ZegarBiznesu.pl. Pokazanie, jak w praktyce wykorzystać jego możliwości i zachęcenie przedsiębiorców do wymiany wiedzy i networkingu z przedstawicielami nauki.

Działania: W ramach startu projektu i platformy internetowej ZegarBiznesu.pl została zorganizowana konferencja „Wiedza i biznes, czyli tango naukowca z przedsiębiorcą”, podczas której ponad 300 zaproszonych gości – przedstawiciele firm, instytucji i mediów – miało okazję wziąć udział w debacie poprowadzonej przez dziennikarza Jarosława Kuźniara. Spotkanie zakończył wyjątkowy koncert unplugged Stanisława Soyki, a między dyskusją i recitalem goście oraz twórcy projektu mieli okazję poznać się, porozmawiać i nawiązać kontakty.

Efekty: Publikacje w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja, internet). Kilkukrotnie zwiększony ruch i rejestracje na platformie ZegarBiznesu.pl. Pozyskanie leadów i bezpośrednich odbiorców najświeższych prognoz generowanych przez ZegarBiznesu.pl. Zaktywizowanie i zaangażowanie swojego rodzaju ambasadorów wśród opiniotwórczej grupy docelowej i osiągnijcie efektu marketingu szeptanego.

Grupa Płodni.com